IP-telefoni!


Förenkla kommunikationen med kunder och medarbetare med telefonsystem från wx3 Telecom!
För företag med ett eller flera kontor eller aktivitetsområden innebär wx3 växellösning ett flexibelt
och högkvalitativt sätt att binda samman företagets verksamheter, förbättra kundhanteringen samt
intern kommunikation.
En anknytning med valfria terminaler på valfri plats ökar tillgängligheten. Du kan hantera din anknytning
från systemtelefon, mobiltelefon, DECT, PC-klient. Tillgänglighet till optimal kostnad på kontoret, mobilen,
resan och hemmakontoret. Med mobil extension får du samma funktioner som med en fast telefon. Du
hanterar inkommande samtal på anknytning eller svarsgrupper växlar, hanterar funktioner i växeln och
utgående samtal oberoende av mobiloperatör och mobilabonnemang.


Kontakta
oss gärna för mer information
och kostnadsfri  offert!