Google Apps – Authorised Resellers!

När det kommer till epost, kalendrar och dokumenthantering så använder vi oss själva av Googles eget system. Google Apps!
 

Vi är väldigt nöjda med systemet och det har inneburit minskad administration och förenklad hantering. Personalen kan fortsätta använda de program de är vana vid och behöver inte ändra några rutiner. Det gör att övergången är väldigt smidig.
 

Eftersom vi själva är så nöjda med systemet så vill vi också hjälpa dig och ditt företag igång med Google Apps, så att ni också kan använda er av alla funktioner. När vi installerat systemet så faktureras ni direkt från oss, antingen per år eller per månad. En installation tar några dagar, i normala fall. Men alla system är olika och installationstiden är individuell beroende på förutsättningar och nuvarande struktur.
 

Google använder själva Google Apps och utvecklar det löpande. Stora skillnaden är att de tar hand om all hantering på sina egna servrar, därför behöver du och ditt företag inte köpa och drifta en egen server. Alla funktioner fungerar, oavsett var du är och oavsett vilka datorer eller telefoner du använder dig av.
 

Genom att man administrerar det hela via internet så är det enkelt att lägga till och ta bort användare, hantera namnändringar osv. Har man ingen egen IT-personal passar systemet perfekt, men även större organisationer har gått över till Google Apps™. Det gör att biefintlig IT-personal kan ändra fokus till andra delar i systemet, istället för att löpande behöva lägga tid på mailsystemet.
 

Vare sig ni är 2 användare eller 2000 användare passar alltså Google Apps väldigt bra. Vill ni prova systemet så kan vi ordna en 30-dagars provperiod, men ni är också välkomna till oss så visar vi hur systemet fungerar i full drift.

Kontakta oss så berättar vi mer.


Huvudfunktioner
 

Gmail™ för företag

Google™ Kalender

Google™ Dokument

 När du har Google Apps™ har du

 möjlighet att använda dig av Gmail för företag. Många har redan använt Gmail privat och stora delar av personalen kommer därför redan känna igen produkten. Men med Google Apps slipper ni reklam, ni får 25Gb utrymme per användare och Googles avancerade SPAM-filter används som standard.

Enorma fördelar får man när man börjar dela kalendrar mellan varandra.


Du kan dela hela kalendern med de som behöver se den, men ändå välja att vissa poster ska vara privata. Detta innebär enorma vinster när det kommer till schemaläggning, planering och service till kund.

 Dokumenthanteringen hos Google gör att du kommer åt alla dina dokument, så fort du är inloggad. Varifrån du än är.

Dessutom kan du enkelt dela dokument och kollegor kan skriva i samma dokument från flera olika platser, samtidigt. Att snabbt bli klar med ett dokument, har aldrig varit enklare.