HP Business Partner


hp_business_partnerAvesta Data & Kontorsprodukter AB är certifierad HP Business Partner sedan 1998.


Det är efter hårt arbete som har vi certifierat oss till denna utmärkelse!


Hos oss HPs partner med denna benämning hittar Du säljpersonal som på ett professionellt
sätt kan bedöma Ditt IT-behov, och som baserat på våra kunskaper om HPs produkter, kan
rekommendera den lösning som bäst motsvarar ditt företags behov och möjligheter.
 

Certifieringen är dessutom en garanti för att vi går kontinuerliga utbildningar på de produkter
vi säljer, och därmed kan dessa produkter både utan och innan. Dessutom erbjuder vi Dig
kvalificerad installations- och konfigureringshjälp.


I vårt sortiment av HP-produkter ingår bl.a. skrivare, scanners, stationära datorer, bärbara
datorer, servrar, bandstationer, digitala kameror och nätverksprodukter.


HP tillhör dessutom en av de leverantörer som jobbar absolut hårdast med att ta fram
miljövänliga produkter.

Har Du några frågor om HP-produkter kontakta oss gärna!