Nexa Gateway

Nexa Gateway är en webbaserad (Weblink) enhet som kopplas upp mot
den befintliga routern i hemmet och via den kommunicerar du med en
server som tillhandahåller informationen och inställningar mot den
smartphone du använder. Weblinken är sedan den förlängda armen i
kommunikation med anslutna Nexa-mottagare i ditt hem eller kontor,
fritidshus eller annan plats du valt ansluta din Nexa Gateway. Kortfattat
betyder det att Nexa Gateway är dosan som kommunicerar med din
smartphone och dina elstyrningsdon och kan styras vart du än befinner
dig. Via gratisapplikationen som du finner på Google Market och på Apple
Appstore kan du enkelt skapa styrning för upptill 48 mottagare samt
namnge och styra åtta rum.


Applikationen för att kommunicera med din nya Nexa Gateway via din telefon finner du på Google Market eller på Apple Appstore.


Ej kompatibel med äldre Nexa mottagere med kodvreden eller System Nexa
Pro.


975:-inkl.moms