Bra att veta vid service


Allmänt

Vid behov av service eller support på någon produkt, beskriv felet så noggrant
som möjligt t.ex. ev. felmeddelanden, när felet uppstår o.s.v.
OBS! Om garanti åberopas skall kvitto, faktura eller garantibevis medtagas/bifogas.


På-platsen-service
På vissa produkter ingår fri på-platsen-service (detta gäller bl.a. vissa produkter
från HP-Compaq, D-link, Netgear och Samsung). Är Du osäker på vad som gäller
kan Du ringa oss på tel. 0226-595 70 eller maila support@avestadata.com för
närmare information.


Försäkring

Då Du lämnar in Dina produkter för service är dessa försäkrade mot stöld, brand
och skada. Detta gäller dock ej för programvara, drivrutiner eller övriga filer. Har
Du data på hårddisken som Du är rädd om, skall Du säkerhetskopiera detta innan
datorn inlämnas för service. Vi tar inget ansvar för eventuellt förlorade program
eller datafiler.


Service av dator

Vid inlämnade av dator för service skall Du endast lämna in datorn (ej kablage, tangentbord, mus,
bildskärm såvida Du inte hänför felet till någon av dessa produkter).
OBS! Vid inlämnande av bärbara datorer tar Du även med laddare!

Du måste, tillsammans med datorn, lämna in nödvändiga drivrutiner och licensnummer för Dina
program (inklusive äkthetsintyg).


Kom ihåg att säkerhetskopiera Dina filer innan datorn lämnas in!


Service av skrivare/brännare

Vid inlämnande av skrivare, scanner, kameror, brännare och liknande produkter skall Du även ta med
drivrutiner och nätdel för produkten.


Installation av programvara

Förutom datorn (se ovan) skall Du också ta med Dig programvara, handböcker samt licensnummer och
äkthetsintyg.


Service på andra produkter
Ring oss på tel. 0226-595 70, eller maila på support@avestadata.com för närmare instruktioner.